NORDIC RADIATOR - ECO


Vår nya ECO radiator
 
Vi söker mer effektiva sätt att påverka energiförbrukning. Byggnader konsumerar mycket energi och större delen av denna förbrukning går till uppvärmning och varmvatten. Vår bransch har ett stort ansvar att utforska nya vägar att minska förbrukningen. Med förnybar energi och effektiv värme- och kylteknik kan våra byggnader avge upp till 60% mindre CO2.
Europeiska Unionen bidrar genom att successivt göra reglerna för energiförbrukning strängare. Detta är av stor vikt, för med en perfekt energibalans kan ett modernt hus använda mindre än en tiondel av vad som var möjligt för 30 år sedan.
Modern uppvärmningsteknik och förnybar energi är avgörande för att uppnå de ambitiösa klimatmålen. För att få full utdelning av denna teknik, behövs lågtemperatursystem. Det är där den gröna värmen kommer in i bilden, med Stelrad ECO radiatorer från Nordic Radiator AB
 
ANVÄNDNING
Nordic Radiator Standard är avsedd för slutna värmesystem med cirkulation.
Systemtemperatur 35-110°C.
Maximalt driftstryck 10 bar

YTBEHANDLING
Avfettning, fosfatering, elektrolytisk grundmålning, elektrostatisk epoxybehandling, ugnshärdning i 200°C är de fem steg som utförs vid ytbehandlingen för att stänga metallens porer och därmed förhindra korrosion.