NRk Väggkonvektor

Minimalistisk design med energieffektiv funktionalitet

NRk Väggkonvektor är en konvektor med ett användningsområde för både bostäder och kommersiella byggnader. Den minimalistiska moderna designen, enkla installationen och den kostnadseffektiva driften är flera av anledningarna när våra kunder väljer väggkonvektor. Valet av att använda en värmeväxlare gör att man uppnår en högre kapacitet även på mindre storlek av konvektorerna.

NRkm bygger på samma teknik som FSK-konvektorn och en stor fördel med väggkonvektorerna är en låg temperatur på ytan, max 40 ° C, och ingen värmeavgivning mot väggen. Det gör dem till lämpliga för barnrum, förskolor och offentliga platser.
 
ANVÄNDNING
NRk Väggkonvektor är avsedd för slutna värmesystem med cirkulation.
Systemtemperatur 35-110°C.
Maximalt driftstryck 10 bar
 
YTBEHANDLING
Avfettning, fosfatering, elektrolytisk grundmålning, elektrostatisk epoxybehandling, ugnshärdning i 200°C är de fem steg som utförs vid ytbehandlingen för att stänga metallens porer och därmed förhindra korrosion.

LADDA NER DOKUMENT HÄR