villkor/bestämmelser

Leveransvillkor
Vid leverans tillkommer nettokostnaden för eventuell frakt och andra av fabrikanten debiterade avgifter. Vid lossning svarar mottagaren för att adekvat hjälp för lossning finns att tillgå. Lossning sker på mottagarens ansvar. Vi på Nordic Radiator använder oss av flera olika logistikpartners beroende på vilken geografisk region mottagaren vill att försändelsen skall levereras till. Vi tar inte ekonomiskt ansvar för eventuella förseningar beroende på fraktföretaget eller andra orsaker som Nordic Radiator inte kan förutse eller råda över.
I övrigt hänvisar vi till AA VVS 09.

Returbestämmelser
Innan en retur skickas eller lämnas in hos oss, måste detta alltid föregås av en överenskommelse mellan Nordic Radiator och kunden. Nordic Radiator accepterar retur av produkter där kunden kan styrka att varan är köpt hos oss genom att hänvisa till en order eller faktura. Den returnerade varan ska vara emballerad, märkt, adresserad och åtföljd av följesedel, där uppgift om order/fakturanummer, artikelnummer, antal, varuslag samt anledning till returen skall finnas angiven. 
 Returnerade varor som ej är i samma skick som vid leverans till kund eller ej kompletta returer godkännes ej.
 Vid, av Nordic Radiator anställd, godkänd retur sker kreditering mot fakturerat belopp, minus returavdrag om 30 % samt eventuell returfrakt. 
 Vid returer till följd av leverans av felaktigt material eller annat fel som kan härledas till Nordic Radiator/tillverkaren, krediteras hela det fakturerade beloppet.
Ej lagerförda varor krediteras ej.
I övrigt hänvisar vi till AA VVS 09.