NORDIC RADIATOR - Radiatorer


SLUTNA VÄRMESYSTEM

Samtliga av våra radiatorer är ämnade för slutna vattenburna värmesystem. För att säkerställa kvalitén på våra produkter sänks varje radiator ned i ett vattenbad och provtrycks med 13 bar för att därefter klara ett driftstryck på 10 bar. Max driftstemperatur är 110 grader C. Färg RAL 9016.

LEVERANTÖRER SOM LEVER UPP TILL VÅRA KRAV

Vi är noga med att våra leverantörer lever upp till de krav som ställs på den nordiska marknaden och ser därför till att de innehar alla de kvalité, miljö och -produktionscertifikat som är nödvändiga.